Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

0.941 km

wind

Gió

1.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hòa Bình