Thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

97%

CN 19/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.538 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

97%

T2 20/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

4.739 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.777 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hòa Bình