Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:11 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:15 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:16 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:16 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:11

Thấp/Cao

19°

/

20°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hòa Bình