Thời tiết Huyện Yên Thủy - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.02

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.85

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.85

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

62%

T5 23/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.07 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.06

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.04

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

69%

T6 24/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Thủy

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

42°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thủy