Dự báo thời tiết Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:53
T3 26/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  20.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:52
T4 27/09
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  98.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:51
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  6.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:50
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  13.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thủy

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:53

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

6.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thủy