Dự báo thời tiết Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  3.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:53
T6 10/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.8%
 • Lượng mưa
  0.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:53
T7 11/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:54
CN 12/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.4%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thủy

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:52

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

5.27

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thủy