Dự báo thời tiết Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Thủy

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:12

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

4.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thủy