Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:47 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

9°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:48 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

14°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:48 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:49 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:49 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:50 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:51 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:51 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:52 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:52 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Lạc

bầu trời quang đãng

12°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:47

Thấp/Cao

11°

/

23°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

-1°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Lạc