Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:41 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:41 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Lạc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:39

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Lạc