Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.2%
 • Lượng mưa
  1.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.1°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.9%
 • Lượng mưa
  2.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:53
T6 10/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.1%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:53
T7 11/02
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.5%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Lạc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:52

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Lạc