Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Lạc

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Lạc