Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

39°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/34°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

37°/31°

temperature
Sáng/tối

30°/34°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Lạc

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

1.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Lạc