Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bôi

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.19 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bôi