Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:55 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:54 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:53 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:51 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:50 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:49 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:47 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:46 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:45 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:44 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:43 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:42 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:41 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:40 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:39 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:38 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:37 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bôi

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:55

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.34 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bôi