Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

36°/31°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/34°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Bôi

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.87 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Bôi