Thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.82

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

74%

CN 03/03
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.18 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.03

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

92%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đà Bắc

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

19°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng

UV

0.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đà Bắc