Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:12
T6 31/03
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:12
T7 01/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.6%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:12
CN 02/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.4%
 • Lượng mưa
  3.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:12
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.2%
 • Lượng mưa
  2.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đà Bắc

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:12

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đà Bắc