Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:46
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:45
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:44
T5 05/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:43
T6 06/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.4%
 • Lượng mưa
  4.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đà Bắc

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:46

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

10.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đà Bắc