Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
0.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đà Bắc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

1.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đà Bắc