Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đà Bắc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.58 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đà Bắc