Thời tiết Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh

mây rải rác

31.3°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

22.9°

/

32.1°

Độ ẩm tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Độ ẩm

66.6%

Tầm nhìn tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Tầm nhìn

7 km

Gió tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Điểm ngưng

24.9°

Tia UV tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
UV

0

Nhiệt độ Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
30.1° / 35.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
24.2° / 26.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
23.3° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
31.7° / 36.5°

Thời tiết Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh theo giờ

5:00 pm

31.9° / 36.2°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

6:00 pm

31.1° / 36.5°

weather

dewpoint 66 %

mây rải rác

7:00 pm

30.9° / 35.9°

weather

dewpoint 69 %

mây rải rác

8:00 pm

29.4° / 34.3°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

9:00 pm

28.6° / 32.2°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.3° / 29.7°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.3° / 26.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.1° / 26.5°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.7° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.1° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.4° / 25.5°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

6:00 am

24.5° / 25.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 30.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 33.9°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 am

30.6° / 35.4°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.2° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.4° / 37.6°

weather

dewpoint 57 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.3° / 37.1°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.8° / 37.9°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.1° / 37.4°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.5° / 36.3°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.3° / 34.7°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.2° / 31.1°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.5° / 27.4°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

9:00 pm

26.9° / 27.8°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 pm

26.2° / 27.8°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

26.8° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

12:00 am

25.1° / 26.6°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

1:00 am

25.6° / 26.4°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

2:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 26.2°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 25.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 26.3°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 30.7°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 33.3°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31.5° / 35.3°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.2° / 37°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.3° / 36.8°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.1° / 36.1°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.3° / 36.1°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.9° / 35.4°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

2002.72

NH3

23.45

NO

0.65

NO2

62.68

O3

21.8

PM10

64.46

PM2.5

43.66

SO2

22.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Cần Giờ