Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.6%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.2%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Thanh - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Vị Thanh - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Vị Thanh

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Vị Thanh