Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
CN 26/03
bầu trời quang đãng
35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:08
T2 27/03
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T3 28/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.4%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T4 29/03
mây đen u ám
37°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.2%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.1°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Thanh - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Vị Thanh - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Vị Thanh

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.86 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

7.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vị Thanh