Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:54 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:53 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:52 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:52 pm

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
6.4 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
8.17 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
8.99 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
8.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Thanh - Hậu Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Vị Thanh - Hậu Giang 20 ngày tới

Thời tiết Vị Thanh

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:54

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.961 km

wind

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vị Thanh