Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

74%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

67%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vị Thanh - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Vị Thanh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Vị Thanh