Dự báo thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Quận Ngô Quyền

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

UV

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngô Quyền