Thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

84%

T2 02/10
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

87%

T3 03/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Ngô Quyền

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngô Quyền