Dự báo thời tiết Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
7.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
7.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
7.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
5.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Ngô Quyền

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

65%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.72 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

4.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngô Quyền