Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
6.82 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
5.31 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Lãng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:05

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Lãng