Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

30°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
5.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
6.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Lãng

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Lãng