Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:08 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:08 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:08 pm

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:09 pm

Gió
6.37 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:09 pm

Gió
6.7 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:10 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:10 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:10 pm

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:10 pm

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:11 pm

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:12 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Lãng

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:05

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.96

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Lãng