Dự báo thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:16 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hải Dương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:07

Thấp/Cao

21°

/

22°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hải Dương