Dự báo thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.6%
 • Lượng mưa
  3.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  4.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.9%
 • Lượng mưa
  3.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hải Dương

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hải Dương