Dự báo thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hải Dương

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.86 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hải Dương