Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
6.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.02 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Hà