Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  2.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.2%
 • Lượng mưa
  2.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.8%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Hà