Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.3%
 • Lượng mưa
  2.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:35
T2 12/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.8%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T3 13/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:36
T4 14/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  4.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:36
T5 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  10.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:35

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Hà