Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:48

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.17 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Hà