Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/13°

temperature
Sáng/tối

23°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.01 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

12°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Thành

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Thành