Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.1%
 • Lượng mưa
  2.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.5%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.3%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.9%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Thành

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Thành