Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:51
CN 24/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  7.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
T2 25/09
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.7%
 • Lượng mưa
  5.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:49
T3 26/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  8.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:48
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  4.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Thành

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:51

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Thành