Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Thành

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Thành