Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:45 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
7.16 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
11.91 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
11.91 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:32 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:32 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Thành

mưa vừa

33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:49

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.35 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

7.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Thành