Dự báo thời tiết Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Hải Dương

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

72%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.49 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hải Dương