Dự báo thời tiết Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:43 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:43 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:44 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:46 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Hải Dương

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:43

Thấp/Cao

11°

/

22°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.94 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hải Dương