Thời tiết Hải Dương theo giờ

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

70%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

90%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Hải Dương

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

18°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hải Dương