Dự báo thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  10.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  7.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  2.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  10.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.5%
 • Lượng mưa
  4.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kỳ Anh

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kỳ Anh