Dự báo thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:07
T5 23/03
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/39.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.8%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:07
T6 24/03
mây thưa
38°

mây thưa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/39.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:07
T7 25/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.1%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08
CN 26/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.2%
 • Lượng mưa
  3.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kỳ Anh

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

26°

/

39°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kỳ Anh