Dự báo thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Kỳ Anh

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.27 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kỳ Anh