Thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

66%

CN 21/04
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.3

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

61%

T2 22/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kỳ Anh

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kỳ Anh