Dự báo thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hương Sơn

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.3 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hương Sơn