Dự báo thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hương Sơn

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.51 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hương Sơn