Dự báo thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hương Sơn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.33 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hương Sơn