Thời tiết Phường La Khê - Quận Hà Đông

mây rải rác

24.1°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
Thấp/Cao

23.4°

/

33.8°

Độ ẩm tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
Độ ẩm

94.4%

Tầm nhìn tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
Tầm nhìn

9 km

Gió tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
Điểm ngưng

23.2°

Tia UV tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
UV

0

Nhiệt độ Phường La Khê - Quận Hà Đông

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
30.5° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
25.4° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
25.8° / 26.3°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường La Khê - Quận Hà Đông
32° / 36.7°

Thời tiết Phường La Khê - Quận Hà Đông theo giờ

1:00 am

24.6° / 25.7°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

2:00 am

25° / 25.9°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

3:00 am

24.6° / 25.4°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

4:00 am

24.4° / 25.6°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

5:00 am

25.5° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

6:00 am

27° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

7:00 am

27° / 30.8°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

8:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27.7° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

29.1° / 34.6°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 38.5°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.7° / 38.3°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.5° / 39.4°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

3:00 pm

33.3° / 39.7°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

4:00 pm

32.3° / 39°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

5:00 pm

31.9° / 36.8°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

6:00 pm

29.1° / 33.5°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

7:00 pm

27.4° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

27.2° / 27.2°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.6° / 26.9°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

10:00 pm

26.8° / 26.1°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

26.6° / 26.7°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

12:00 am

26.3° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

1:00 am

26.7° / 26.3°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

2:00 am

26.7° / 26.7°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

26.3° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.9°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.2° / 26.1°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.4° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

26.9° / 26.7°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 am

27.6° / 29.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.8° / 30.8°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.5° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.4° / 34.8°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.1° / 36.5°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

4:00 pm

31.9° / 36.9°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

5:00 pm

31.5° / 36.8°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

6:00 pm

29.6° / 34.4°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

7:00 pm

28° / 31.8°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

8:00 pm

27.5° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.6° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 27.6°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phường La Khê - Quận Hà Đông những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
9.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/36°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường La Khê - Quận Hà Đông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường La Khê - Quận Hà Đông những ngày tới

Lượng mưa Phường La Khê - Quận Hà Đông những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

620.84

NH3

8.79

NO

0

NO2

11.97

O3

65.49

PM10

24.67

PM2.5

19.19

SO2

7.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường La Khê