Thời tiết Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình

mây đen u ám

27.8°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
Thấp/Cao

25.7°

/

39.6°

Độ ẩm tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
Độ ẩm

89.2%

Tầm nhìn tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
Điểm ngưng

25.8°

Tia UV tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
UV

0

Nhiệt độ Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
34.6° / 41.8°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
25.3° / 26.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
26.4° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình
33° / 38°

Thời tiết Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình theo giờ

3:00 am

27° / 32°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

27.4° / 27.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.7° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27.3°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

27° / 26.6°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

8:00 am

28.5° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

9:00 am

31.5° / 35.9°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

10:00 am

34° / 38.5°

weather

dewpoint 55 %

mây rải rác

11:00 am

35° / 42°

weather

dewpoint 48 %

mây thưa

12:00 pm

37.5° / 42.6°

weather

dewpoint 41 %

mây rải rác

1:00 pm

38.1° / 42.7°

weather

dewpoint 37 %

mây rải rác

2:00 pm

39.7° / 43.3°

weather

dewpoint 34 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.8° / 41.4°

weather

dewpoint 35 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.1° / 40.8°

weather

dewpoint 42 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 37°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.9° / 34.2°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.8° / 32.7°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.5° / 30.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 29.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 26.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26.8° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.6°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 27.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28.4° / 31.8°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 am

29.7° / 34.1°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

10:00 am

31.2° / 36.4°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

11:00 am

33.9° / 38°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

12:00 pm

35.1° / 40.2°

weather

dewpoint 48 %

mây cụm

1:00 pm

37.7° / 41.8°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

2:00 pm

38.2° / 42.5°

weather

dewpoint 37 %

mây rải rác

3:00 pm

38.9° / 42.4°

weather

dewpoint 38 %

mây rải rác

4:00 pm

36.2° / 41.8°

weather

dewpoint 45 %

mây rải rác

5:00 pm

33.2° / 39.7°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

6:00 pm

30° / 35.6°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

7:00 pm

29.5° / 33.6°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

8:00 pm

28.4° / 32.3°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

9:00 pm

27.5° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

27.2° / 30.3°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

27.7° / 30.8°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

12:00 am

27.4° / 30.8°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

1:00 am

27.8° / 30.8°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

2:00 am

27.2° / 27.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình những ngày tới

Lượng mưa Phường Nguyễn Trung Trực - Quận Ba Đình những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

1335.54

NH3

9.79

NO

0.71

NO2

51.51

O3

12.62

PM10

100.55

PM2.5

85.85

SO2

30.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Nguyễn Trung Trực