Dự báo thời tiết Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sóc Sơn

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

2.1 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sóc Sơn