Dự báo thời tiết Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sóc Sơn - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sóc Sơn

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sóc Sơn