Thời tiết Huyện Sóc Sơn - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

92%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

92%

CN 02/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.89 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.66 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.48 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.04 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sóc Sơn - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sóc Sơn

ánh sáng cường độ mưa phùn

21°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

2.8 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sóc Sơn