Dự báo thời tiết Huyện Đan Phượng - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:18 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đan Phượng

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

17°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đan Phượng