Dự báo thời tiết Huyện Đan Phượng - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  19.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  3.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đan Phượng

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đan Phượng