Dự báo thời tiết Huyện Đan Phượng - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
38°

mây thưa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/39.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.5°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:07
T5 23/03
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.1°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:07
T6 24/03
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  8.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:08
T7 25/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.4%
 • Lượng mưa
  1.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08
CN 26/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  4.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đan Phượng - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đan Phượng

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đan Phượng